Takim informues:  “Prezantim i planit të punës së SRC-FE në lidhje me aktivitetet mbështetëse për studentët e Fakultetit të Ekonomisë”.

Më datë 14.04.2022, Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Ekonomisë (SRC-FE) zhvilloi një takim informues me studentët e Fakultetit të Ekonomisë me temë "Prezantim i planit të punës së SRC-FE në lidhje me aktivitetet mbështetëse për studentët e Fakultetit të Ekonomisë". Takimi kishte si qëllim të informonte studentët mbi rolin dhe ekzistencën e kësaj strukture në Fakultetin e Ekonomisë, kush janë qëllimet e saj dhe se si studentët mund të informohen dhe të përfshihen në aktivitetet e ardhshme të organizuara nga SRC-FE. Prezantimi u mbajt nga Dr. Lorena (Alikaj) Serjanaj, Drejtuese e SRC-FE, në bashkëpunim me studentet Kejsi Qusaj, Ariela Allushaj dhe Anita Haxhiraj. PPT e prezantimit mund ti gjeni këtu.