Program Pilot:  “Kërkim tregu dhe Sipërmarrje”.

Programi Pilot, "Kërkim tregu dhe Sipërrmarrje" vazhdon të përmbush me sukses kulturën e të mësuarit duke bërë. Këtë herë ishin studentët të cilët sollën dhe prezantuan ide mjaft interesante që nxitën kureshtje dhe debate mes grupeve pjesëmarrëse. Këto ide u diskutuan dhe me trajneret e programit, të cilët i mbështetën studentët dhe ju ofruan zgjidhjen për problematikat dhe pikëpyetjet e tyre. Edhe njëherë tjetër programi arriti ti nxis studentët të bashkpunojnë dhe të konkludojnë në një ide të përbashkët.