Description: Më datë 14.04.2022, Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Ekonomisë (SRC-FE) zhvilloi ...
Kërkim tregu dhe Sipërmarrje
Description: Më datë 14.04.2022, Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Ekonomisë (SRC-FE) zhvilloi ...
Kërkim tregu dhe Sipërmarrje
Programi Pilot, "Kërkim tregu dhe Sipërrmarrje" vazhdon të përmbush me sukses kulturën e të mësuarit duke bërë.