Rreth Nesh

Vizioni dhe Misioni

Vizioni: Ndërtimi i një identiteti të SRC-FE si një qendër shkencore ekonomike, ndërdisiplinore, në arsim dhe kërkim-shkencor, me përkushtimin për të përmirësuar jeten ekonomike të banorëve brenda dhe jashtë vendit tonë.

Misioni: Misioni i QKSH-FE është të krijoj një mjedis të përshtatshëm, motivues dhe kreativ i cili do të nxisë, zhvillojë dhe mbështesi të menduarin “sipërmarrjës” dhe “inovativ” jo vetëm në Fakultet por në gjithë Universitetin dhe komunitetin në tërësi.