Vlerat tona

Vlerat:

• Liria akademike
• Kreativiteti, Inovacioni dhe Eksplorimi
• Mendim kritik
• Të mësuarit gjatë gjithë jetës
• Diversiteti, Gjithëpërfshirja, Barazia gjinore dhe Respekti i ndërsjellë
• Profesionalizmi, Përkushtimi dhe Kompetenca
• Integriteti dhe Sjellja Etike
• Përgjegjësia mjedisore